top of page

Avrupa Komisyonu Yeşil Hat Uygulaması Başlattı

Yeşil Hat uygulaması Avrupa Komisyonu tarafından,16 Mart 2020’de yürürlüğe sokuldu.


Covid-19 salgınının Avrupa Taşımacılığı ve Hareketliliği üzerinde büyük bir yıkıcı etkisi olmuştur. Sınırları korumak için sağlığın korunması, malların ve temel hizmetlerin kullanılabilirliğinin sağlanması için yönergeler Avrupa Komisyonu tarafından 16 Mart 2020 tarihinde kabul edilmiş ve tüm AB iç sınırlarının açık olması ve temel ürünler için tedarik zincirlerinin devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır.


• Özellikle acil durumlarda ve herkesin yararına olan malların serbest dolaşımı, üye devletlerin iç sınırlardaki tüm sınır geçişlerinde Kılavuz İlkelere uymasını ve tam olarak uygulamasını gerektirmektedir.

• Bu belge, üye devletlerin yeşil şeritlerle ilgili Kılavuz İlkeleri uygulamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

• Gıda ve tıbbi malzeme gibi temel mallar da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla tüm yüklerin herhangi bir gecikme olmaksızın hızlı bir şekilde varış noktasına ulaşmasını sağlamak için AB genelinde işbirliğine dayalı bir süreç oluşturulması amaçlanmaktadır.

• AB genelinde tedarik zincirlerinin çalışmasını korumak ve iç sınır kontrollerinin olduğu veya uygulamaya konulduğu her yerde mallar için Tek Pazar'ın işleyişini sağlamak için üye devletlerden, ilgili tüm iç sınır geçiş noktalarını belirlemeleri istenmiştir.

• Taşımacılık işçilerinin herhangi bir kontrolü ve sağlık taraması da dahil olmak üzere bu “yeşil şerit” sınır geçişlerinden geçmek, iç kara sınırlarında 15 dakikayı geçmemelidir. “Yeşil şerit” sınır kapıları, her türlü mal taşıyan tüm yük araçlarına açık olmalıdır.

• Üye devletler, karayolu yük taşımacılığı ve taşımacılık işçilerinin serbest dolaşımı için kendi bölgelerindeki her türlü karayolu erişim kısıtlamasını (hafta sonu yasakları, gece yasakları, sektör yasakları vb.) geçici olarak askıya almak için harekete geçmelidir.

• Taşımacılık işçilerinin uyruklarına ve ikamet yerlerine bakılmaksızın iç sınırları aşmasına izin verilmelidir. Seyahat kısıtlamaları ve taşımacılık işçilerinin zorunlu karantinası gibi kısıtlamalardan, bulaşma riskini en aza indirmek için orantılı ve özel olarak uyarlanmış tedbirler almaya yetkili mercilere engel olunmaksızın feragat edilmelidir.

• Geçiş döneminin sonuna kadar AB üyesi olarak muamele gören Birleşik Krallık ile komşu AB üyesi olmayan ülkeler, AEA üyeleri, İsviçre, Batı Balkan ülkeleri AB ile yakın bir şekilde çalışmaya davet edilir.

• Yukarıdaki ilkelerin tümü, AB içinde ve AB'ye yükün serbest dolaşımını sağlamak için gerekliyse 3. ülke vatandaşlarına da uygulanmalıdır.


İlaveten, Avrupa Komisyonu 20 Mart tarihinde, yeni tip Corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının ekonomiye etkisini hafifletmek için Avro bölgesinde ortak tahvil ihraçlarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Komisyon başkanı Von der Leyen açıklamasında; “Borçlanmayla ilgili kuralları da esnetiyoruz ki finansal kaynaklara erişmek için devletler her şansı kullanabilsin. Bu krizde kullanılabilecek her şeyi değerlendiriyoruz çünkü hiç bir mazeret sunmadan ekonomimizi desteklemeye hazırız” dedi.

Comments


yased.jpg

COVID-19

ÖZEL GÜNDEM

Bilgilendirme

Platformu

bottom of page