top of page

Covid-19 ile Mücadele için 10 Öneri

Ticari hayatın bir gerekliliği olan bu kriz yönetimi gerektiren durum, şirketler içerisinde en üst düzey yöneticiler seviyesinde ele alındığı için, biz de YASED olarak sizler için 10 konu başlığı altında üye firmalarımızın aldığı bazı karar ve yöntemler ile danışmalık firmalarımızın önerilerini derledik.


1. Farklı disiplinlerden gelen kriz ekibi oluşturun

Krizlerin olmaz ise olmazı bir ekip oluşumudur. Daha önce eşi benzeri olmayan bu virüs salgını krizi için farklı disiplinlerden gelen yöneticileri / çalışanları bir araya getirerek bu krize farklı perspektiflerden yaklaşmak, değerlendirmek ve karar almak en mantıklı birinci adım olacaktır. Şeffaflığı ve iş birliğini güçlendirecek bu ekiplerin içerisinde temel olarak; çalışan sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri, müşteri ilişkileri ve finansal kaynakların yönetiminden sorumlu olacak şekilde üyeler olması tavsiye edilmektedir.

2. Kriz anında karar verme sorumluluğunu paylaştırın

Birinci adımda oluşturulan bu Kriz Ekibi ve yönetim ağı içerisinde karar verici rolünün bir kişi tarafından yürütülmesi yerine, daha esnek ve hızlı bir karar alma mekanizmasının yaratılarak karar verme sorumluluğun paylaştırılması tavsiye ediliyor. Ayıca kriz anlarında sakin kalabilen ve ayakları yere basan bir güven ve iyimserliğe sahip olan kişilerinde bu kriz ekibinde olmalarının da önemi çok büyük. 

3. Kriz anı için uygun bir karar alma yöntemini belirleyin ve test edin

Ekibi kurduk, karar verme sorumluluğunu paylaştırdık, peki şimdi ne yapacağız? Tam bu noktada uzmanlar ‘dur-değerlendir-öngör-harekete geç’ şeklinde bir yol izlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bu sayede yöneticiler sadece içgüdüleri değil, gelen bilimsel bilgi ve verilerden faydalanarak karar alarak harekete geçme bulacaklar. Oluşturulan plan ve yöntemlerin kriz yaşanmadan önce test edilmesi de büyük önem taşımakta.

4. Verilere odaklanın

Bilimsel bilgi ve veriler demişken, geçmiş dönemlerde krizlerden güçlenerek çıkan firmalarda yapılan araştırmalara göre verilere odaklanmanın büyük önemi ortaya çıkıyor. Güvenilir veriler ile kriz planı oluşumu ve bilgi akışı ile farklı senaryolar çalışılabilecek, orta ve uzun vadede etkileri daha net belirlenebilecektir.

5. Covid-19 virüsüne karşı dijital güvenlik önlemleri alın

Bilgisayar korsanları Covid-19 anahtar kelimelerini kullanarak kullanıcıları dolandırır ve kişisel verilerini temizler, bu sırada korku ve belirsizlikten yararlanır. Temel dijital hijyen artık daha da önem kazandı. Bu konuda dikkatli olmak, gerekli önlemleri çalışanlar ile almak gerekiyor.

6. Kriz yönetimin odağına insanı koyun

Eşi benzeri görülmeyen bu salgın krizi bir trajik bir süreç ve insanları derinden etkilemektedir. Fakat bu kriz geçtikten sonra başta çalışan ve paydaşlarına empati ile yaklaşan, toplumda öncü rollerini pozitif yönde etkileyen yöneticiler ve firmalar büyük bir gurur tablosu olarak anılacak. Bu minvalde bugün alınan ve alınacak tüm kararların insan odaklı olması büyük önem taşıyor. Çalışanlar bu gibi kriz dönemlerinde kapsamlı bir acil durum aksiyon planı, yönlendirme ve düzenli iletişim almak isteyeceklerdir.

7. İletişim açık ve sürekli olarak yapın

Kriz yönetiminin odağında insan var ve iletişim çok kritik bir unsur. Özellikle açık, şeffaf, düzenli, güven verici, net ve sürekli olması çok önem taşımakta.

8. Çalışanların kendilerini finansal olarak güvende hissetmelerini sağlayın

İnsan odaklı bir kriz yönetimi ve iyi bir iletişim ile çalışanların kendilerini finansal olarak güvende hissetmeleri çok önemli bir kriter olarak önümüze gelmektedir. Hükümetler bazı adımları atmış olsa bileler, iş garantisi ve sürekliliğin sağlanması konusunda asıl büyük iş şirketlere düşmektedir. Bu dönemde özellikle şu konular için hassas ve ileriyi düşünerek doğru adımlar atılmalıdır: telafi izni / ücretli izin / ücretsiz izin gibi izin düzenlemeleri / iş akdi feshi / hastalık masraflarının karşılanması

9. Alternatif çalışma yöntemleri geliştirin

Kriz öncesinde birçok firma alternatif çalışma yöntemleri aramakta, geliştirmekte ve uygulayarak denemekte idiler. Salgın krizi ile bu uygulamaları daha önce deneyimlemiş olanların işi daha rahattı. Fakat bazı firmalar salgın nedeni ile oluşan çalışma koşullarındaki ektiyi değerlendirmekte ve hareket etmekte zorlandı. Bunun için esnek çalışma, uzaktan çalışma veya kısa süreli çalışma gibi çalışma yöntemleri üzerinde düşünülmesi kritik önem taşıyor. Burada dikkate alınması gereken bir nokta olarak: siz firma olarak her ne farklı çalışma yöntemleri belirliyorsanız da, başta müşteriler olmak üzere, tedarikçiler ve iş ortakları olmak üzere tüm ekosistemdeki paydaşlarında buna adapte olmaları yönünde teşvik edici olunmasıdır.

10. Ayrımcı değil kapsayıcı olun ve bunun iletişimini iyi yapın

Özellikle böyle zamanlarda ekonominin durmaması ve devamlılığı için beyaz yakanın evden – uzaktan çalışma modeline geçmeleri ile mavi yakanın ise üretim tesisleri ve fabrikalara gitmeleri “ayırımcı” bir algı oluşturabilir, bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Çalışanların mümkün olduğu kadar eşit şartlara gözeten ve kollayan firmalar hem mevcut zamanda ilgi odağı olacaklar hem de ileride tercih edilen firmalar olacaklar. Bunun için hem iç hem de dış iletişimin çalışanlara en doğru cümleler ile şirket imajını koruyacak şekilde yapılması büyük önem taşıyor.

Kommentare


yased.jpg

COVID-19

ÖZEL GÜNDEM

Bilgilendirme

Platformu

bottom of page