top of page

Dünya Bankası’ndan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu, 1 Haziran

Güncelleme tarihi: 9 Haz 2020

Dünya Bankası, 1 Haziran’da “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporunu yayınladı.
Raporda, yatırımların ve ticaretin geçen senenin durgunluğundan sonra iyileşmesi ile birlikte küresel ekonomik büyümenin 2020'de %2,5'e kadar çıkacağı öngörüldü.

Rapor, Covid-19 salgınının ekonomiye ciddi etki ettiğini, dolayısıyla uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabileceğini ve potansiyel üretimle iş gücü verimliliğini azaltabileceğini duyurdu. Rapor, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde halk sağlığını korumak için gerekli önlemlerin halihazırda kırılgan olan küresel ekonomiyi derin resesyon riskine soktuğunu belirtti. Rapor aynı zamanda gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin, kısmen imalattaki düşüşün devam etmesi nedeniyle 2020'de %1,4'e düşeceği tahmininde bulundu.

Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu, gelişmekte olan ekonomilerin, yatırımların azalması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle fiziksel ve beşerî sermayenin erozyonu ve küresel ticaret ve tedarik bağlantılarının azalmasıyla kalıcı hasar altında kalacağını ve bu etkilerin gelecekte potansiyel üretim ve iş gücü verimliliğini azaltacağını belirtti. Tüm bunlara rağmen, Dünya Bankası Raporu, özellikle birkaç ülkenin geçmiş dönemdeki zayıflıklarından toparlanmaları doğrultusunda, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin bu yıl %4,1 seviyesine ulaşmasını öngördü.

Raporda aynı zamanda bölgesel tahminlere yer verildi. 2020'de Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin %5,7'ye gerilemesi ve ticaret gerilimlerinin süregelen etkisi de dahil olmak üzere iç ve dış rüzgâr devam ederken, büyümenin Çin'de %5,9'a gerilemesi tahmininde bulunuldu. Çin hariç bölgesel büyümenin, bazı ülkelerde (Kamboçya, Filipinler, Tayland ve Vietnam) düşük enflasyon ve güçlü sermaye akışları ile genel destekleyici finansal koşullardan ve büyük kamu altyapı projelerinden ötürü toparlanacağı öngörüsünde bulunuldu.

Avrupa ve Doğu Asya bölgesinde büyümenin, emtia fiyatlarının istikrarlı hale gelmesi, Türkiye’nin %3 ve Rusya'nın %1,6 büyümesi, Euro Bölgesinin ekonomik büyümesi varsayımıyla %2.6'ya ulaşması tahmininde bulunuldu. Orta Avrupa ekonomilerinin büyümesinin mali destek azaldıkça ve demografik baskılar devam ettikçe %3,4'e düşmesi beklenirken, Orta Asya ülkelerinin yapısal reformlarının ardından güçlü bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Latin Amerika ve Karayipler’de, bölgedeki en büyük ekonomilerdeki büyümenin güçlenmesi ve iç talebin bölgesel düzeyde yükselmesi doğrultusunda, bölgesel büyümenin 2020'de %1,8'e yükselmesi tahmininde bulunuldu.

Güney Asya bölgesinde büyümenin, iç talepteki ılımlı bir toparlanma ve ekonomik faaliyetin Hindistan ve Sri Lanka'daki politika uyumlaştırmalarından yararlanması ve Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'daki altyapı yatırımları sayesinde daha fazla iş güveni ve desteğinin sağlanmasıyla 2020'de %5,5'e yükselmesi bekleniyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, büyük ölçüde daha yüksek yatırım ve daha güçlü iş iklimlerinden ötürü, bölgesel büyümenin 2020'de %2,4'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Petrol ihracatçıları arasında büyümenin %2'ye kadar çıkması bekleniyor.

Sahra altı Afrika’da ise, bazı büyük ekonomilerde yatırımcı güveninin arttığı, enerji darboğazlarının kolaylaştığı, petrol üretimindeki toparlanmanın petrol ihracatçılarında toparlanmaya katkıda bulunduğu ve tarımsal emtia ihracatçıları arasında güçlü büyümenin devam ettiği varsayılarak, 2020'de bölgesel büyümenin %2,9'a ulaşması bekleniyor. Kilit ticaret ortaklarından gelen düşük talep, düşük emtia fiyatları ve birçok ülkedeki olumsuz iç gelişmeleri yansıtan bu tahminin beklenenden daha zayıf olduğu belirtildi.

Raporda, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin petrol talebinde de çok ciddi bir azalmaya, petrol stoklarında artışa ve mart ayında petrol fiyatlarında rekor düzeyde bir düşüşe neden olduğu hatırlatıldı.

Comments


yased.jpg

COVID-19

ÖZEL GÜNDEM

Bilgilendirme

Platformu

bottom of page