top of page

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020’de Yüzde 0,5 Büyümesini Bekliyor

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda baz senaryoya göre yüzde 0,5, gelecek iki yılın sonunda ise yüzde 4 büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu.


Dünya Bankası’nın İlkbahar 2020 Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporu yayınlandı:

 • Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 11, gelecek yılın sonunda yüzde 9, 2022 yılında ise yüzde 8,5 seviyesinde olmasının bekleniyor.

 • Türkiye’de cari açığın GSYH’ye oranının 2020'de yüzde 2, 2021'de yüzde 3,2, 2022'de yüzde 3,4 olarak gerçekleşmesinin öngörülüyor.

 • Türkiye’nin geçen yıl özel tüketimdeki ivmelenme ile pozitif bir büyüme kaydetti.

 • Covid-19 salgınının kötüleşmesini ve devam eden jeopolitik gerilimleri Türk ekonomisi için büyük risk.

 • Düşük petrol fiyatları ülkenin ithalat faturasındaki düşüşü destekleyecek.

 • Türk ekonomisi büyümesinde önemli rol oynayan ihracat ve turizmin Kovid-19 salgını yüzünden şoklara karşı savunmasız kaldı.

 • Covid-19’un ekonomik etkileri ile ilgili projeksiyonlarda önemli belirsizlikler mevcut. 

 • Sağlık sistemlerine yapılacak yatırımlara öncelik veren ve özellikle en kırılgan gruplar olmak üzere insanlar için güvenlik ağları sağlayan kararlı politika önlemlerinin bölgede Kovid-19 pandemisinin etkilerini azaltmada kritik önem taşıyor.

 • Bölge ülkelerinin geçici işletme kredileri, vergi indirimleri veya vergi ödemelerindeki ertelemeler yoluyla özel sektörü destekleyerek ekonomik faaliyetin sürdürülmesine yardımcı olabilecek.

 • Etkilenen KOBİ’lerin hedefli kamu sübvansiyonlarından önemli ölçüde yararlanabilecek.

Covid-19’un ekonomik etkileri ile ilgili projeksiyonlarda önemli belirsizliklerin mevcut olduğunun altı çizilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

 • Pandemi sonucunda ortaya çıkabilecek büyüme sonuçlarının hangi aralıklarda olabileceğini göstermek için simülasyon uygulamaları hazırlanmıştır.

 • Senaryolar koronavirüs pandemisinin etkisiyle bölgesel büyümenin 2020 yılında resesyona girerek yüzde eksi 4,4 ile yüzde eksi 2,8 arasında daralacağını, sonrasında ise politika önlemlerinin uygulamaya konulması, küresel emtia fiyatlarının kademeli olarak toparlanması ve ticaretin güçlenmesi ile birlikte 2021 yılında yükselişe geçeceğini göstermektedir.

 • İhtiyaç sahibi kişilere, ailelere yardımcı olmaya yönelik nakit transferleri ve işletmelere sağlanacak geçici işletme kredileri ve vergi indirimleri gibi destekleyici önlemler krizin etkilerini hafifletmede ve işlerin korunmasında kritik önem taşıyacak.

Comments


yased.jpg

COVID-19

ÖZEL GÜNDEM

Bilgilendirme

Platformu

bottom of page