top of page

Covid-19 Sürecinde Alınabilecek Önlemler

Güncelleme tarihi: 2 Nis 2020

İş süreçlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde hazırladığımız ön görüşlerimizi ticaret, vergi, istihdam, hukuk başlıkları altında topladık. İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda öncelik sırası yapılarak detaylandırılan bu görüşlerimizi haftalık olarak güncelleyeceğiz. 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED olarak ekonomimizin temel sektörlerinde önemli katkılar sağlayan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren üyelerimizle birlikte Covid-19'un yarattığı sıkıntılar nedeniyle içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte ülkemize ve devletimize azami katkı ve destek sağlamayı öncelikli görevimiz olarak görmekteyiz.

Bu bakış açısıyla, farklı ülkelerde merkezi bulunan ve her biri sektörünün öncü kuruluşu olan üyelerimizle sürekli istişarelerde bulunarak küresel ölçekte salgına karşı aldıkları önlemleri değerlendirmekte, Türkiye’ye özel öneri ve yaklaşımlar geliştirmekteyiz. 

Bu kapsamda, iş süreçlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde hazırladığımız ön görüşlerimiz aşağıda paylaşılmaktadır. Sürekli gelişmelerin yaşandığı bu olağanüstü süreçte biz de bu çalışmamızı dinamik bir yaklaşımla güncelleyeceğiz.

İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda öncelik sırası yapılarak Ticaret, Vergi, İstihdam ve Hukuk üst başlıklarında detaylı şekilde sunulan görüşlerimizin ana hatları şu şekilde özetlenebilir:


Ticaret

- Olası bir sokağa çıkma kısıtlamasına karşın istisna sağlanacak sektörlerin belirlenmesi (gıda, sağlık, enerji, hijyen ve kişisel bakım, telekomünikasyon ürünleri ve elzem teknik servis hizmetleri başta olmak üzere), bu sektörler için her durumda üretim ile tedarik zincirinin ve e-ticaret süreçlerinin devam ettirilmesine yönelik proaktif tedbirlerin alınması

- Özellikle kritik öneme sahip sektörlerde (gıda, sağlık, hijyen&kişisel bakım, telekomünikasyon vb) gümrük işlemlerinde istisnalar getirilmesi ve evrak işlemlerinde kolaylık sağlanması. Örneğin; Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) sahibi firmalara yönelik düzenlemeler.

- Eximbank destek paketinin uygulama usul ve esaslarının ivedilikle yayımlanması

Vergi

- Şirketlerin üzerindeki mali yükün doğrudan ve dolaylı vergiler üzerinden getirilecek istisnai uygulamalar ve ödeme erteleme gibi araçlarla hafifletilmesi

- Süreçlerin kolaylaştırılması açısından e-devlet uygulamalarının gerekli tüm sektörler için etkin hale getirilmesi, bunun için altyapı iyileştirmelerinin hızla hayata geçirilmesi ve dijital vergi gibi bu sürece engel oluşturabilecek düzenlemelerin bu döneme özel olarak bertaraf edilmesi

- Orta vadedeki olası etkileri gözetilerek, ekonomik açıdan lokomotif özellikteki sektörlerde “devlet alımları ve alım garantileri” gibi önlemlerin bugünden alınarak talebin canlandırılması

İstihdam

- Kısa çalışma ödeneği imkanından yararlanılması halinde, mücbir sebebe dayanmasından dolayı, çalışanlar bakımından çalışma sürelerinin SGK açısından işlemeye devam etmesi

- Uzaktan çalışma ile ilgili usul ve esasların netleştirilmesi için gerekli yönetmeliklerin ivedilikle yayınlanması

- Muhtasar E- Beyanname birleşme tarihinin ertelenmesi

Hukuk

- Üçüncü kişilerin sağlık verilerinin amaca bağlı ve sınırlı olarak işlenmesinde izin şartı aranmaması

- Yargılamalara ilişkin yasal sürelerin mücbir sebep dolayısıyla belli süreyle durdurulması yönünde kanuni düzenleme yapılması

- Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (KVKK) tarafından mücbir sebepten etkilenen sektörler başta olmak üzere ihbar, şikayet ve ihlal bildirim sürelerinin uzatılmasıComments


yased.jpg

COVID-19

ÖZEL GÜNDEM

Bilgilendirme

Platformu

bottom of page