Hükümetin Krizin İlk Gününden Bugüne Aldığı Bütün Önlemler

Güncelleme tarihi: 25 Eyl 2020

Covid-19 virüsünün Türkiye’de göründüğü günden itibaren hükümet ekonomiyi canlı tutmak ve virüsün olumsuz etkilerini en aza indirmek için her alanda çeşitli tedbirler almaktadır.


Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Makamı, Bakanlıklar (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı), ve diğer kurum ve kuruluşların attıkları adımlar ve yaptıkları düzenlemeler bilginize sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası başta olmak üzere mali sektörle ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı düzenlemeler ayrı bir başlık altında yer almaktadır.

Bu kapsamda yatırımcılarımızı ilgilendiren tüm mevzuat değişiklikleri sizlerle paylaşılacak ve düzenli olarak güncellenecektir.


Cumhurbaşkanlığı Makamı Tarafından Açıklanan Adımlar

Salgınla Mücadele için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 18 Mart 2020


Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde ekonomiyle ilgili alınacak ve 100 milyar liralık paketi içeren aşağıdaki tedbirler yer aldı.


SGK, KDV, Muhtasar Ödemeleri

Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 ay ertelendi.

Turizm Konaklama Vergisi

Konaklama Vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacaktır.

İrtifak Hakkı Bedelleri ve Hasılat Payı Ödemeleri

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.

Havayolu Taşımacılığı

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

Kredi Ödemeleri

Salgın ile ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelendi ve gerektiğinde bu firmalara ilave finansman desteği sağlanacaktır.

Esnaf ve Sanatkârların Halkbank Borçları

Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.


İhracatçıya Stok Finansmanı Desteği

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.

Kredi Garanti Fonu Desteği

Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.

Sosyal Amaçlı Kredi Desteği

Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecektir.

Konut Satışları

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecektir.

Temerrüde Düşen Firmalara Mücbir Sicil Uygulaması

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülecektir.

Asgari Ücret Desteği

Asgari ücret desteği devam ettirilecektir.

Esnek ve Uzaktan Çalışma Modelleri

Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacaktır.

Telafi Çalışma Süresi

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkacaktır.

Emekli Maaşları ve İkramiyeleri

En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemeleri de şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılacaktır.

İhtiyaç Sahibi Aileler İçin Nakdi Yardımlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacaktır.

Sosyal Hizmet ve Evde Sağlık Hizmetleri Desteği

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacaktır.


İcra-İflas Takiplerinin Durdurulması

22 Mart 2020

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilememesine karar verildi.

Kredi Borçları Ertelenmesi

25 Mart 2020

25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2283 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde yer alan, salgın nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi.


Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler ile Getirilen İlave Düzenlemeler 26 Mart 2020

26 Mart 2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca çeşitli ilave düzenlemeler getirildi. Söz konusu Kanun kapsamında yer alan en önemli hususlar şu şekildedir;

· Konaklama Vergisi 2021 yılına ertelendi.

· Yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen gelir tutarının tespitinde kur farklarının dikkate alınmamasına ilişkin düzenleme yapıldı.

· Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına, Maden Kanunu kapsamındaki mükellefler bakımından mücbir sebep ilan yetkisi verildi.

· Turizm arazileri için tahsil edilen kira ve hasılat payları 6 ay ertelendi.

Milli Dayanışma Kampanyası

30 Mart 2020

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla bir Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığı belirtildi. Kampanya kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir yardım hesabı açıldığı ve kampanya ile başta yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlanmasının amaçlandığı açıklandı.

Her ilde ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenip, yardımların kendilerine sunulacağı aktarıldı.

Kampanyaya Cumhurbaşkanı ve Bakanlar tarafından maaş bağışı desteği yapıldığı belirtilerek, kamuoyuna da kampanyaya katılım çağrısında bulunuldu.


Kamu İhale Sözleşmlerine Getirilen Düzenlemeler 02 Nisan 2020

02 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi uyarınca, kamu ihalelerinde süre uzatımı veya sözleşme feshi yapılabilecektir.


Bu kapsamda 4/1/2020 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, Korona virüs salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.


İdarelerce bu başvurular, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır.


İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.


Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

16 Nisan 2020

16 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile salgının özellikle işçi-işveren ilişkilerine yönelik olumsuz etkilerini aza indirmek amacıyla ilave tedbirler getirilmiştir.


Söz konusu düzenlemede özetle aşağıdaki hususlar yer almıştır. 1- Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı neden gerekçesiyle;

 (213 sayılı VUK hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca Koronavirüs (COVID-19) salgınının bazı vergi mükellefleri için zorunlu neden hali kabul edilmesi ve zorunlu neden hükümlerinden yararlandırılmalarına ilişkin düzenlemeler paralelinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518))

a)- Kamu idarelerinin bazı alacakları üç ay ertelenmektedir.

Bu süre gerektiğinden yetkili organlar tarafından üç aya kadar uzatılabilecektir.

(Bu bağlamda kamu idarelerinin satış bedelleri; ecrimisil; kira,  içme suyu bedelleri, toplu taşıma hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat, hat kiralarından kaynaklanan alacakları ile belediyeler ve bağlı kuruluşların gelir vergisi/SGK prim ödemeleri ertelenmektedir.)

b)- Bazı kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmektedir. (Faaliyetleri durdurulan/ faaliyette bulunamayan işletmelerden bu döneme ilişkin ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır.)

c)- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) özelleştirme sırasında devir aldığı elektrik tüketiminden kaynaklanmış alacakları yapılandırılmaktadır.

2- Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı neden gerekçesiyle bazı toplantılara erteleme getirilmiş, bazı işlerin uzaktan çalışma suretiyle yapılması olanağı sağlanmıştır.

(-Dernek/Kooperatif/TOBB/ Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirme Birlikleri/Tarımsal Üretici Birlikleri genel kurulları, boşalan muhtarlıklar ve ihtiyar heyeti seçimleri, kamu görevlileri sendikalarındaki üye tespit işlem tarihleri, bazı lisan ve belgelerin geçerlilik süreleri uzatılmaktadır.

-Toplu iş sözleşme görüşmeleri ile grev ve lokavta ilişkin süreçler üç ay süreyle durdurulmuştur.

-Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların satış, kiraya verilmesi vb. ihaleleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik alt yapısı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir.)

3- Türkiye’de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan işletme belgesi ve belgenin devri konusu yeniden düzenlenmiştir.

4- Üniversitelerin tıp/diş hekimliği fakültelerinin güç durumda kalan döner sermaye işletmelerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılması olanağı getirilmiştir.

5- Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı neden gerekçesiyle;  bakıma ihtiyacı olan engelliler ve 65 yaşını doldurmuş olanlara bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu kişilerin bakım hizmetleri için tespit edilmiş gelir ölçütleri, üç ay süre ile aranmayacaktır.

6- Kısa çalışma başvuruları, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin gerçekleştirilecektir.

Ücretsiz izne ayrılan/işsiz kalan işçilere İşsizlik Sigorta Fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

7– İş ve hizmet sözleşmeleri (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında) üç ay süre ile işveren tarafından feshedilemeyecektir.

8– Kaçakçılık ve Mücadele Kanunu kapsamında el konulmuş olan salgın hastalıklarla ilgili tıbbi cihaz/malzemeler vb. (kolonya dahil) araç ve gereçler talep üzerine dava sonucunu beklemeksizin ilgili kamu idaresine tahsis edilebilecektir.

9– Kamu idarelerine ait olanlar dışındaki sermaye şirketleri, 2019 yılı net dönem karlarının sadece yüzde yirmi beşinin dağıtıma karar verebilecektir.

10- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ek/değişikler yapılmıştır.

(Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeciler için fahiş fiyat artışı yapılması, stokçuluk yapılması yasağı ve idari para cezaları getirilmiş; bu cezaları uygulamak ve gereken önlemleri almak üzere Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürünün Başkanlığında, diğer bakanlık temsilcileri, TOBB, TESK ile üretici/tüketici ve perakendecilerinin temsilcilerinin de katılımı ile on üç üyeden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.)

11– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. şirketleri ve fonların denetim raporları haziran yerine eylül ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunulacaktır.

Türkiye Varlık Fonunun, Şirketin, alt fonlar ve bağlı şirketlerin bazı işlemlerine ilişkin istisna ve muaflıklarda ek yapılmıştır.


Yargılamadaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresi 15 Hazirana Uzatıldı

30 Nisan 2020

31114 sayılı ve 30 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Korona virüs salgını nedeniyle yargılamada yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş olan yargılama işlerine ilişkin süreler 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler ise bu uzatmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Salgın tehlikesinin daha önceki bir tarihte bitmesi halinde, bu süre yeniden değerlendirilebilecektir.


Bakanlıklar Tarafından Açıklanan Adımlar

Aile Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Nakdi Destek Kararı

25 Mart 2020

Yaşanan virüs krizinin yaratacağı ekonomik sıkıntılarla mücadele kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aralarında nakit yardımının da olduğu bir dizi karar aldı. Buna göre: 


· 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre kriterleri karşılayarak halihazırda düzenli sosyal yardım almakta olan T.C. vatandaşı ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye başvuruya gerek olmaksızın 1.000 TL nakdi destek verilecektir.


· Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni korona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürüldü. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirildi.

· En düşük emekli aylığı 1.500 TL’ye yükseltildi. Emekli bayram ikramiyesi Nisan ayında ödenecektir.


· Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Bu kapsamda 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecektir.

· Telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya uzatıldı. Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de işgücü kaybı olacak. Ayrıca yeni yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı telafi çalışması süresini iki katına çıkarabilecektir.

· Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldı.


İçişleri Bakanlığı’nın Alışveriş Saatlerine ve Toplu Taşımacılığa İlişkin Düzenlemesi

24 Mart 2020

24 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Buna göre:

· İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecektir. 

· Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecektir. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacaktır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacaktır.


· İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde gerçekleştirilecektir.


İçişleri Bakanlığı’nın Seyahatlere İlişkin Düzenlemesi

28 Mart 2020


28 Mart tarihinde yayınlanan Genelgeyle 81 İl Valiliğine uçak ve otobüs seferleri düzenlendi.

Bu genelgeye göre:


 • Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, yarın saat 06:00’dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir.

 • Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Seyahat İzin Kurullarından seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecektir.

 • Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecektir.

 • Hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacaktır.

 • Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, Emniyet Müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturulacaktır.

 • Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine başlayacaktır.

 • Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için Bakanlığımızın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacaktır.

 • 199 Çağrı Merkezi ve Bakanlığımızın E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için valiler ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb. gecikmeksizin alınacaktır.

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacaktır.

Genelgede, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüsü salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu vurgulandı. 


Bu salgının yayılmasının engellenmesinde en etkili yolun, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak, sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması olduğuna dikkat çekilen genelgede, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artırdığı bu da toplum sağlığı ve kamu düzenini ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu belirtildi.


Genelgede; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin Valilik iznine bağlanması yönünde karar alındığı ve Valiliklere gerekli talimat verildiği belirtildi. 


Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiğine dikkat çekilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:


 • Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihinde saat 06:00’dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecektir. 

 • Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacaktır. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelgede belirtilen;

· Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

· Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

· Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, Seyahat İzin Kurullarından seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecektir. 


Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecektir. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacaktır.

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, Emniyet Müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturulacaktır. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine başlayacaktır.

Seyahat İzin Kurullarına başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik/Kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığın E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan token cihazı sahibi, tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından 112 müdürleri hariç görevlendirilmesi sağlanacaktır. 


Seyahat İzin Belgesi Talepleri

 • Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecektir. 

 • Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacaktır. 

 • Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecektir. 

 • Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecektir.

Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için Bakanlığımızın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 Çağrı Merkezi ve Bakanlığın E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için Vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb. gecikmeksizin alınacaktır. 


Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri

 • Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,

 • Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi,

 • Bakanlığımızın E-Başvuru sistemi üzerinden alınacaktır. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacaktır.


İçişleri Bakanlığı'nın Şehirlere Araç Giriş/Çıkışlara İlişkin Düzenlemesi 04 Nisan 2020

4 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesinde yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak başta olmak üzere 81 il valiliğine şehirlere giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı bildirildi.

Valiliklere gönderilen genelgede, aşağıdaki durumların varlığını belgeleyenlerin seyahat belgesi alabileceği belirtilerek, söz konusu istisnalar şu şekilde açıklandı:

“Giriş/Çıkışlarına Kısıtlama/Yasaklama Getirilen İllere;

 • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

 • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

 • Ölüm nedeni Korona virüsü olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişiye,

 • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler,

 • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

 • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

 • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

 • Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,

Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarınca seyahat izin belgesi verilebilecektir.

Seyahat İzin Belgesi Taleplerinin Alınması İçin;  

 • Bakanlığa ait Alo 199,

 •  Bakanlığın E- Başvuru sistemi,

 • Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru usulleri geçerli olacak.

 • Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.

 • Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

 • Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

 • Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.

 • Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 Pazar sabah 08.00’den 09.04.2020 Perşembe sabah 08:00’ekadar yapılabilecek.

 • 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelge kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları için de geçerli olacak.

 • Valilikler ve Kaymakamlıklarca yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için hafta sonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. 

 • İlgi Genelge kapsamında alınan tedbirlerin il ve ilçelerde uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla Bakanlığımızın Merkezinde kesintisiz şekilde görev yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi oluşturuldu.”


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Açıklanan Önlemler

26 Mart 2020


Bakanlık, KOSGEB ve Teknoparkların krizden hasar almadan çıkması için aldığı kararları açıkladı. Bakanlık ayrıca fabrikalar için de, “Covid-19 Uyarı Listesi” yayınladı.  Açıklanan önlemler aşağıda özet olarak yer almaktadır:


KOSGEB

· KOSGEB kurulları normalden daha hızlı bir şekilde karar alacak, desteklenecek projeler kısa zamanda belirlenecek. Ödemeler ivedilikle yapılacaktır.

· KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listesine yeni ürünler ilave edildi. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmeler, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecektir. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar işletmeler bu programdan yararlanabileceklerdir. Bu projelere, 6 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Bunun 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacaktır.

· KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacakları ertelendi. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemeler 3 ay ötelendi.

· İşletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamı ötelenmiştir. Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ’ler de faydalanabilecektir.

· Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verilecek. Böylece projeler kesintiye uğramamış olacaktır.

Teknoparklar

· Teknopark, Ar-Ge ve tasarım merkezleri çalışanları Nisan sonuna kadar evden çalışabilecektir.

· Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderildi. Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini ertelenmesi ve ödeme planlarında kolaylık sağlanması istendi. Teknopark yönetici şirketlerinin de mali durumunu gözeterek işletme giderlerimi kapsam dışı tutulacaktır.

· Bu düzenlemelerden 5.682 firma, 58.241 çalışan yararlanacaktır.

Fabrikalara Covıd-19 Uyarıları

1. Ateş ölçüm kuralı: İş yerine girişlerde istisnasız tüm çalışanların ateşi ölçülmeli. Bilim Kurulunun belirlediği 37,8 derecenin üzerinde ateşi olanlar iş yeri ortamına girmemeli. Ateş ölçen yetkililer çalışanlarla temas etmeksizin zorunlu olarak maske, gözlük ve eldiven kullanmalı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum sistemi, enfeksiyon semptomları olanlar çalıştırılmamalı.

2. Takip kayıt kuralı: Çalışanlar serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri kullanmalı. Herhangi bir olumsuzluk durumunda test edilecek kişilerin kolaylıkla tespit edilebilmesi için tüm çalışanlar kendi yerlerinde oturmalı ve aynı kişilerle temas etmeli.

3. Beyan kuralı: Son 14 günde yurt dışından gelmiş kişilere veya Covid-19 tanısı olanlara temas ettiklerini belirten çalışanlara, verecekleri yazılı beyanlarına dayalı izin kullandırılabilmeli.

4. Hijyen kuralı: İş yerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı. Hijyen ürünlerinin tüm çalışanlar tarafından sıkça kullanımı teşvik edilmeli. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkamalı. Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı. İş yerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalı.

5. 1,5 metre kuralı: Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı. Yakın teması ve kalabalığı önlemek için yemek saatleri düzenlenmeli. Zorunlu haller dışında asansörler kullanılmamalı, zorunlu hallerde ise yalnızca tek kişi asansöre binmeli. Yakın mesafede çalışma zorunluluğu bulunan kişiler sıkça değiştirmek koşuluyla maske kullanmalı. Toplantılar dijital platformlara taşınmalı.

6. İş sürekliliğini sağlama kuralı: Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı. Yedek tedarik yolları belirlenmeli. Vardiya sistemi veya çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler tespit edilmeli. Çalışanların psikososyal durumları takip edilmeli. İş yerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak şekilde asgari çalışan sayısı belirlenmeli. Mevcut çalışanlar arasında bir virüs vakasının görülmesi durumunda kişinin temas ettiği herkes karantinaya alınarak Sağlık Bakanlığına bildirilmeli. Uygun durumdaki emekli ya da eski çalışanlar belirlenerek, iş yeri faaliyetlerinin aksaması durumunda işe geri çağrılmalı.

7. Bilgilendirme kuralı: Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca yayımlananlar başta olmak üzere, bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri “uzaktan eğitim” şeklinde verilmeli.


31 Mart 2020

Bakanlık, 31 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklama uyarınca, üç aşamalı plan kapsamında Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programıyla; salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projelerin destekleneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada;

Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasının, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasının temel öncelik olacağı belirtildi. Süre ertelemeleri kapsamında ise ajans desteklerine başvuruların 2 ay ötelendiği, uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşmelerin de 2 ay uzatıldığı aktarıldı. Salgın sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında da bölgelerdeki sosyoekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara da şimdiden başlanacağı vurgulandı. En çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabileceklerin ise bölgesel düzeyde tespit edilip, raporlanacağı iletildi.


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik

9 Mayıs 2020

9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara aşağıdaki Geçici Madde 14 eklenmiştir.

“Geçici Madde 14 – (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir . Bu fıkra hükmü geçici 6ncı** maddenin birinci fıkra hükmü ile birlikte uygulanmaz.

** GEÇİÇİ MADDE 6 -  Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.”

Söz konusu madde yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yürütülecektir.


Teknokent ve Ar-Ge & Tasarım Merkezleri, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzaktan çalışmaya devam edecek

27 Mayıs 2020

Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini firmalar ve çalışanlar adına azaltmak amacıyla, 4691 sayılı kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan veya 5746 sayılı kanun çerçevesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalar için yeni bir uzaktan çalışma kararı daha yayınlandı. Firmalar bu yeni karara göre Mayıs ayında %100, Haziran ayında ise %50 oranında istisna ve teşviklerden faydalanarak uzaktan çalışmaya devam edebilecekler.

Karar kapsamında 27 Mayıs 2020’ye uzatılan uzaktan çalışma esnekliği, 31 Mayıs 2020’ye uzatılmıştır. 01 Haziran 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar ise TGB’lerdeki ve Merkezlerdeki bildirime tabi personel sayısının 4691 veya 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla uzaktan çalışmaya müsaade edilmesine karar verilmiştir.

İlgili kararda ayrıca muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için firmaların dışarıda geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü işbirliğinde “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” belgelendirme faaliyeti başladı

2 Haziran 2020

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiştir.

Bu kapsamda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE tarafından , “TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ” belgelendirme faaliyetleri ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup, TSE de belgelendirme alanında yetkili kılınmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, söz konusu belgelendirmeye kriterler hazırlanmış olup, bahse konu program ile ilgili:

COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna;

https://statik.tse.org.tr/upload//tr/dosya/dokumanyonetimi/113/20052020112631-1.pdf

TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi Kuruluş Ön Değerlendirme Soru Listesi ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi Uygunluk Beyanı dokümanlarına;

https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5922 linklerinden ulaşılmaktadır.

Özetle bu program; yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda başvuruda bulunacak tesislerin hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmelerinin yapılarak uygunluk sertifikalarının düzenlenmesi ve takip programlarını kapsamaktadır.

Program ile kurum/kuruluşlarımız da farkındalık oluşturmak, sanayi/ticari kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini vb. korumaya yönelik hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrollerin planlanarak uygulanması amaçlanmaktadır. Bu kılavuz, sanayi/ticari kuruluşlarına yalnızca salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmayacak, onların salgın sonrası dönemin bir ihtiyacı olan “güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim” standartlarına uygun üretim yapabilmesi için bir rehber görevi görecektir.


Ticaret Bakanlığı Tarafından Açıklanan Önlemler

25 Mart 2020


Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı önlemler aşağıda özet olarak yer almaktadır.

Anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan, ancak henüz gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkânı tanındı. Şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak tanındı.


25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca;

1. Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldı.

2. Ventilatör, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldı.

3. Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlandı.

Gümrüklerde; yurtdışından gelen Türk Cumhuriyeti vatandaşı sürücülerin 14 günlük süre dolmadan tekrar yurtdışına çıkış yapmalarına izin verilmemektedir.

Ayrıca, aşağıda belirtilen ülkelerin vatandaşları olan yabancı sürücülerin Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir. Bu ülkelerden yük getiren veya transit geçen yabancı kişilerin ise (bahse konu ülke vatandaşları hariç) en son geçtiği yasaklı ülke baz alınarak 14 gün süreyle Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nden Türkiye’ye Türk sürücüleri tarafından gerçekleştirilen taşımalarda sürücü ve römork değişimi yapılarak işlemler yürütülmektedir.

Römork ve sürücü değişim işlemi, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’ne hizmet veren GTİ Parkı içinde belirlenen korumalı alanda yapılmaktadır. Yurtdışından Türkiye’ye gelerek tekrar yurtdışına dönüş yapacağını beyan eden araçların sürücüleri, sağlık ve pasaport kontrolleri ile gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından GTİ TIR Parkı korumalı alanına alınmaktadır.

Yurtdışından gelen araç sürücüsü, yurtdışından ülkemize getirdiği römorku firmanın diğer sürücüsüne teslim etmekte, Türkiye’de bulunan sürücünün GTİ TIR Parkına getirdiği römorku teslim alarak yurtdışına çıkış işlemlerini gerçekleştirmektedir.

İran’a açılan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü hem yolcu hem de eşya taşımacılığı açısından çift yönlü işlemlere kapatıldı.

Gürcistan’a açılan Sarp Gümrük Müdürlüğünde ise sadece eşya taşımacılığına izin verilmektedir.

Irak’a açılan Habur Gümrük Müdürlüğünde ise Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nde uygulanan değişim modeli uygulanmaktadır. Ancak, Habur Gümrük Müdürlüğündeki yığılmaları önlemek ve sınır kapısının daha etkin kullanılmasını teminen birtakım önlemler alınmıştır. Bu kapsamda, ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlar ile frigorifik araçlarla taşınan bozulabilir gıda maddeleri hariç diğer eşyanın anılan müdürlüğe sevk edilmesine 30.03.2020 tarihine kadar izin verilmemektedir. Pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi hakkında karar

27 Mayıs 2020

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs pandemisiyle iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değişmesi ile dijitalleşmenin önem kazandığından bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirilmiştir.


Kararla firmaların e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımı, sanal fuar düzenlenmesi destek kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede firmaları e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020 yılı için % 80, takip eden yıllarda % 60 oranında desteklenecektir.


Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonlarının giderleri de % 50 oranında desteklenecektir.

İran ve Irak’a açılan gümrük kapıları uluslararası yük taşımacılığına açıldı

4 Haziran 2020

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapıları uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır.


Salgın ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran'da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Açıklanan Önlemler

08 Nisan 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı ve bu atıkların bertarafında "72 saat" kuralı getirildi.


Atıkların bertarafındaki önemli noktalara işaret eden Bakanlık, şu bilgileri verdi:

"Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin bina giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra 'evsel atık' olarak belediyeye teslim edilecek. Ev ve işyerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bölümde bekletildikten sonra 'evsel atık' olarak belediyeye teslim edilecek. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmaması sağlanacak."


Genelgede yer alan tedbirlerin detayları şu şekildedir;

· Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi amacıyla, bina giriş ve çıkışları ile ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara biriktirme ekipmanı yerleştirilecek.

· Atıklar için kullanılan ekipmanlar diğer atıkların ekipmanları gibi gri renkli veya gri etiketli olacak, ekipman üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı veya görseller yer alacak.

· Atıkların ayrı toplanıp geçici depolama alanına taşınması ve gerekli temizlik işleminin ayrı bir görevli personel tarafından kontrollü yürütülmesi sağlanacak.

· Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama ekipmanlarının kapaklı olması tercih edilecek. Bu ekipmanların kullanımları dışında daima kapalı tutulması ve dış müdahalelerden etkilenmemesi sağlanacak. Biriktirilen atıkların ekipmanlardan rahat şekilde, atıklara temas etmeden alınabilmesi için ekipmanların içerisine torba geçirilecek. Atık torbaları açılmayacak, karıştırılmayacak, küçük miktarlı atıklar birbirleriyle birleştirilmeyecek.

· Ekipmanlardaki atık torbalarının dörtte üçü dolduktan sonra ağızları sıkı şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınacak ve geçici depolama alanına götürülecek.

· Atıkların geçici depolandığı alanlar, doğrudan güneş almayan, bina veya yerleşkenin giriş çıkış, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan kullanımı olan yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzakta olacak, bu alanlar daima kapalı tutulacak, herhangi bir hayvan, haşerat girmeyecek şekilde önlem alınacak.

· Atıklar geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra "diğer atık" olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilecek.

· Sağlık kuruluşlarında veya öğrenci yurtları gibi alanlarda oluşturulan karantina birimlerinde oluşan atıklar "tıbbi atık" olarak yönetilecek, bu alanlardan kaynaklı atıklar diğer atıklarla kesinlikle karıştırılmayacak.

· Evlerden ve iş yerlerinden kayn